Kush jemi ne

Historiku

Shoqata për Personat e Prekur me Fibrozë Cistike, është organizatë jo-qeveritare e formuar me 2015 dhe e cila ka për qëllim përfaqësim të personave me fibrozë cistike në Kosovë.
Më shumë

Misioni

Përmirësimi i jetës së personave me fibroze cistike dhe ngritja e vetëdijës dhe përhapja e njohurive në lidhje me trajtimin dhe menaxhimin e fibrozës cistike në Kosovë.
Më shumë

Vizioni

Të gjithë pacientët e lindur me fibrozë cistike që jetojnë në Kosovë të kenë kujdes cilësor, qasje në barna dhe pajisje që zgjasin jetëgjatësinë e tyre dhe cilësinë e jetës.
Më shumë

Të rejat

Parnterët tanë